Virsgrāmata    Dokumenti    Kontu atlikumi  

Kontu atlikumi

 

Kontu atlikumu sarakstā tiek saglabāti grāmatvedības kontu atlikumi uzskaites perioda sākumā. Kontu atlikumi jāpievieno vienreiz, uzsākot darbu ar grāmatvedības sistēmu, un atlikumiem sistēmā netiek noteikts konkrēts datums. Kontu atlikumus var dalīt pa valūtām, analītikām, struktūrvienībām, finanšu (EK) kodiem un citām datu uzskaites dimensijām. Lai sadalītu konta atlikumu pa analītikām, sarakstā vienam kontam pievieno atsevišķas summas, norādot to piederību kādai no datu uzskaites dimensijām. Kontu atlikumi tiek izmantoti grāmatvedības atskaišu sastādīšanā.

Jauna konta atlikuma pievienošana

Lai kontu atlikumu sarakstā pievienotu jaunu grāmatvedības konta atlikumu uzskaites perioda sākumā, rīku joslā jānospiež poga  un tiks atvērts jauns logs:

 

 

1. Nepieciešams norādīt attiecīgo grāmatvedības kontu no konta plāna, kuram konta atlikums uz perioda sākumu tiks ievadīts:

 

 

2. Konta atlikumus iespējams dalīt pa dažādām datu uzskaites dimensijām. Ja izvēlētajam kontam sākuma atlikumu nepieciešams dalīt pa dimensijām (EK kodu, budžetu, Projektu, u.c. dimensijas), tad konta atlikuma aprakstā, jānorāda nepieciešamās dimensijas (visi dimensiju lauki NAV jāaizpilda obligāti, nepieciešams norādīt tikai tās dimensijas, kādā griezumā konta sākuma atlikums jāsadala):

 

 

3. Ja kontam tiek izmantota analītiskā uzskaite (Partneris), tad arī konta sākuma atlikumam nepieciešams norādīt analītiku - Partneri, izvēloties to no Partneru saraksta:

 

 

4. Jānorāda konta sākuma atlikuma valūta:

 

 

5. Nepieciešams ievadīt izvēlētā grāmatvediskā konta sākuma atlikuma summu debetā vai kredītā (ja konta sākuma atlikuma valūta būs izvēlēta atšķirīga no noteiktās pamatvalūtas, laukos DB pam.val un CR pam.va. ievadītā summa automātiski tiks pārrēķināta pamatvalūtā pēc LB noteiktā valūtas kursa):

 

 

Kad visi nepieciešamie lauki ir aizpildīti, lai saglabātu jaunu konta sākuma atlikuma ierakstu, nepieciešams nospiest pogu .

Pievienotā konta sākuma atlikuma labošana:

Lai veiktu labojumus pievienotajā konta atlikuma aprakstā, ierakstu nepieciešams atvērt, izmantojot rīku joslas pogu  (ALT+A), un atvērtajā ierakstā iespējams veikt nepieciešamos labojumus (mainot datu uzskaites dimensijas, analītiku vai sākuma atlikuma summu):

 

 

Pēc labojumu veikšanas, veiktā izmaiņas iespējams  vai .Konts
Grāmatvedības konts. Konts jāizvēlas no kontu plāna.

Finansu kategorija*
Datu uzskaites dimensija. Konta atlikumu var sadalīt pa Finansu (EK) kodiem.

Struktūrvienība*
Datu uzskaites dimensija. Konta atlikumu var sadalīt pa uzņēmuma struktūrvienībām.

Projekts*
Datu uzskaites dimensija. Konta atlikumu var sadalīt pa uzņēmuma projektiem.

Finansējums*
Datu uzskaites dimensija. Konta atlikumu var sadalīt pa nozarēm.

Partneris
Summas sadalījuma pa analītikām - Partneriem.

Debets
Debeta summa.

Kredīts
Kredīta summa.

Valūta
Summas valūta.

DB p.v.
Debeta summa pamatvalūtā.

CR p.v.
Kredīta summa pamatvalūtā.

Konta nos.
Grāmatvedības konta nosaukums. Konts jāizvēlas no kontu plāna.

Finansu kategorija*
Datu uzskaites dimensija. Konta atlikumu var sadalīt pa Finansu (EK) kodiem.

Struktūrvienība*
Datu uzskaites dimensija. Konta atlikumu var sadalīt pa uzņēmuma struktūrvienībām.

Projekts*
Datu uzskaites dimensija. Konta atlikumu var sadalīt pa uzņēmuma projektiem.

Finansējums*
Datu uzskaites dimensija. Konta atlikumu var sadalīt pa nozarēm.

Partnera nosaukums
Summas sadalījuma pa analītikām - Partnera pilns nosaukums.

Līgums*
Datu uzskaites dimensija. Konta atlikumu var sadalīt pa uzņēmuma līgumiem.

Līgums*
Datu uzskaites dimensija. Konta atlikumu var sadalīt pa uzņēmuma līgumiem.

Uzņēmums
Datu uzskaites dimensija. Konta atlikumu var sadalīt pa uzņēmumiem.

Piezīmes
Lietotāja piezīmes. Lauks ir informatīvs un izmantojams operatora piezīmēm. Informācija netiek iekļauta atskaitēs.Skatīt arī: Konta atlikums, 2.Darba uzsākšana grāmatvežiem


 Ieiet