Virsgrāmata    Atskaites    Konta atlikumi  

Konta atlikumi

 

Atskaites - Konta atlikumi parāda kontu debeta un kredīta  atlikumus uz norādītos laika periodu. Konta atlikumus atskaitē iespējams dalīta pa dažādām datu uzskaites dimensijām (EKK, Projekts, Budžets, Finansējums, u.c.), kā arī nedalīt pa datu uzskaites dimensijām un uzrādīt konta atlikuma kopējo summu. 

  No Konta atlikumu atskaites, iespējama Kontu slēgšana.

 

Filtrs jāaizpilda, lai sagatavotu atskaiti.

Dati uz ekrāna tiek parādīti atbilstoši norādītajiem datu atlases kritērijiem filtra ekrāna formā. Filtru var uzlikt, lai ierobežotu kādu datu parādīšanu uz ekrāna, iegūstot nepieciešamās izdrukas, vai arī ātrāk sameklētu nepieciešamos datus. Filtrs tiek izmantots arī atskaišu sagatavošanā un atsevišķu dokumentu satura aizpildīšanā.

Datu atlases kritērijus var saglabāt (). Izvēloties izveidoto filtra sagatavi (), filtrs tiek automatizēti aizpildīts no filtra sagataves.Atlikumi uz
Datums. Jānorāda datums, uz kuru konta atlikumi tiks atlasīti.

Uzņēmums
Datu uzskaites kritērijs. Atskaitē var atlasīt tikai viena uzņēmuma datus.

Periods

Konts
Grāmatvedības konts. Atskaiti var sagatavot kontam vai kontu grupai. Lai sagatavotu atskaiti, iekļaujot zemākā līmeņa kontus, jāaktivizē izvēle Ietvert apakšvienības.

Konta grupa

EKK grupa

Ek.kods
Finansu kategorija. Atskaiti var sagatavot vienam finansu (EK) kodam. Lai sagatavotu atskaiti, iekļaujot zemākā līmeņa finansu kodus, jāaktivizē izvēle Ietvert apakšvienības.

Strukt.Tver
Struktūrvienība. Jānorāda struktūrvienība, par kuru dati jāatlasa. Lai sagatavotu atskaiti, iekļaujot apakšstruktūrvienības, jāaktivizē izvēle Ietvert apakšvienības.

Projekts
Datu uzskaites dimensija. Jānorāda nozare, par kuru dati jāatlasa. Lai sagatavotu atskaiti, iekļaujot apakšnozares, jāaktivizē izvēle Ietvert apakšvienības.

Budž-proj3
Datu uzskaites dimensija. Jānorāda nozare, par kuru dati jāatlasa. Lai sagatavotu atskaiti, iekļaujot apakšnozares, jāaktivizē izvēle Ietvert apakšvienības.

Krava
Datu uzskaites dimensija. Jānorāda nozare, par kuru dati jāatlasa. Lai sagatavotu atskaiti, iekļaujot apakšnozares, jāaktivizē izvēle Ietvert apakšvienības.

Partneris
Partnera izvēle. Norādot partneri, atskaiti var sagatavot par vienu partneri.

Nerādīt ierakstus bez apgrozījuma

Grupēt atlikumus pa
Datu atlases kristērijs. Datus var dalīt pa: Kontu, EKK, Discipl., Projektu, Budžetu, Līgumu, Partneriem, Uzņēmumiem.

Kontu
Grāmatvedības konts. Jāatzīmē izvēles rūtiņa, ja nepieciešams dalīt konta atlikumus pa kontiem.

Ek.kods
Finansu kategorija. Jāatzīmē izvēles rūtiņa, ja nepieciešams dalīt konta atlikumus pa finansu kategorijām.

Strukt.Tver
Struktūrvienība. Jāatzīmē izvēles rūtiņa, ja nepieciešams dalīt konta atlikumus pa struktūrvienībām.

Projekts
Datu uzskaites dimensija. Jāatzīmē izvēles rūtiņa, ja nepieciešams dalīt konta atlikumus pa projektiem.

Budž-proj3
Datu uzskaites dimensija. Jāatzīmē izvēles rūtiņa, ja nepieciešams dalīt konta atlikumus pa budžetiem.

Krava
Datu uzskaites dimensija. Jāatzīmē izvēles rūtiņa, ja nepieciešams dalīt konta atlikumus pa līgumiem.

Partn
Partnera izvēle. Norādot partneri, atskaiti var sagatavot par vienu partneri.

Sektors

Uzņēmums
Datu uzskaites kritērijs. Jāatzīmē izvēles rūtiņa, ja nepieciešams dalīt konta atlikumus pa uzņēmumiem.

Neiekļaut ierakstus bez atlikuma
Aktivizējot izvēli, netiek parādīti konti, kuros nav atlikumu.

Nerādīt debeta atlikumus
Aktivizējot izvēli, netiek parādīti kontu debeta atlikumi.

Nerādīt kredīta atlikumus
Aktivizējot izvēli, netiek parādīti kontu kredīta atlikumi.

Iekļaut neapstiprinātos grāmatojumus

Iekļaut operācijas, kurām nav plāns

Sagatavot

Atcelt

Operāc.valūta
Jānorāda operācijas valūta. Tiks atlasīti dati norādītajā valūtā, atbilstoši datu atlases filtrā norādītajiem kritērijiem.

Pamatvalūta

Periods

Konts
Konta numurs.

Finansu kategorija*
Finansu kategorija.

Struktūrvienība*
Struktūrvienība.

Projekts*
Projekts.

Finansējums*
Nozare.

Partneris
Partneris.

DB.atlik.
Debeta atlikums perioda beigās.

CR.atlik.
Kredīta atlikums perioda beigās.

DB.atl.p.v.
Debeta atlikums perioda beigās pamatvalūtā.

CR.atl.p.v.
Kredīta atlikums perioda beigās pamatvalūtā.

Uzņēmums
Uzņēmums. Datu uzskaites kritērijs. Tiek uzrādīts uzņēmums, kuram šie dati ir piesaistīti.

Līgums*
Līgums.

Valūta
Valūtas kods.

Partnera nosaukums
Partnera pilns nosaukums.

Sektors
Partnera sektors

PVN kods
Partnera PVN kods

Partn.valsts
Partnera valsts piederība


Funkcija Karstais taustiņš
Konta slēgšana


Skatīt arī: Kontu slēgšana


 Ieiet